Psykoterapia Mielen Kuva
/


 

 

 

 

Elisa Nordström

Psykoterapeutti, Kognitiivinen käyttäytymisterapia, ylempi erityistaso (YET)

Valokuvaterapian erikoistumisopinnot, PD

TtM (Terveyshallinto)

Opettaja (sosiaali- ja terveysala)

Sairaanhoitaja 

Jatko-opiskelija, Turun yliopisto, psykiatria

Sosiaalipedagoginen koiratoimintakoulutus, Sosped- koira

 

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, jossa käytetään tieteellisesti todennettuja hoitomenetelmiä. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta oppimaan uusia elämäntaitoja, jotka lisäävät ja parantavat hänen elämänlaatuaan. Hoidon suunnittelu ja toteutus perustuu asiakkaan omiin tavoitteisiin. 

Asiakkaan ja terapeutin luottamuksellinen yhteistyö on terapian perusta.

Hyödynnän työssäni hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. 

Olen kiinnostunut kuvan/ valokuvan laaja-alaisesta hyödyntämisestä. Kuvallisten, luovien työmenetelmien hyödyntäminen voi olla yksi lisätyömuoto psykoterapiaprosessin sisällä asiakkaan kanssa niin sovittaessa.

Valokuvaterapiassa valokuvia voidaan hyödyntää tunteiden, muistojen ja  ajatuksien käsittelyssä sekä valokuvien välityksellä voidaan luoda uusia  mielikuvia ja merkityksiä. 

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa yksilön sosiaalista kasvua ja toimijuutta vahvistetaan ohjatun luovan toiminnan keinoin. Koiran ominaisuuksia hyödyntämällä pyritään itsetuntemuksen lisäämiseen, vuorovaikutustaitojen parantamiseen sekä yksilön toimijuuden kokonaisvaltaiseen vahvistamiseen.

Psykoterapiakäynteihin on mahdollista saada Kelan tukea, mikäli asiakkaan edellytykset siihen täyttyvät.  

Minulle voi varata ajan oman tarpeen mukaisesti yksittäisiin tapaamisiin sekä pidempiin psykoterapioihin.

Annan myös yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Työnohjaus on oman työn ja työnkuvan tutkimista sekä oman ammatillisuuden arviointia ja kehittämistä.

Työnohjaus on myös työskentelyä omien psyykkisten voimavarojen ja  hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Toimin myös kouluttajana. Koulutuksen sisältöjä on mahdollista muokata tilaajan toiveiden mukaisesti.