Psykoterapia Mielen Kuva
/


 

 


ELÄMÄN KIEMUROITA-

Psykoterapian tavoitteena on luoda puitteet, jotka edistävät ihmisen hyvinvointia sekä psyykkistä kasvua ja kehitystä selviämään elämän kiemuroissa.

TYÖKALUJA-

Elämänlaadun ja elämänhallintataitojen valmiuksien kokonaisvaltainen lisääminen on terapiaprosessissa merkityksellistä. Löytää työkaluja omaan selviytymiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.SOLMUKOHTIA-

Psykoterapialla tarkoitetaan mielenterveydellisen ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää terveydenhuollon ammatillista, tavoitteellista toimintaa. Elämän solmukohtien avaamista.

HAURAUTTA-
Jokaisen yksilön elämä on ainutkertainen. Uskallanko olla oma itseni ja elää omaa arvojeni mukaista elämääni tässä ja nyt?MONINAISUUTTA- 

Oman elämän monipuolisuuden ja moninaisuuden löytyminen. Miten oman elämäni näen ja koen? Pystynkö hyödyntämään voimavarani ja vahvuuteni? 

TAVOITTEITA-                            

Oman elämän mielekkyys ja hyvinvointi ovat tavoittelemisen arvoisia asioita. Olenko elämääni tyytyväinen, hyväksynkö itseni sellaisena kuin olen? 
Toimin luottamuksellisesti kanssakulkijanasi terapiamatkallasi.


Ystävällisesti,

Elisa Nordström ja terapiakoira PuhtiSEIKKAILUJA- 

Elämä on mahdollisuuksia täynnä.

Minne olet kulkemassa, mitä etsit?